вторник, 19 юни 2012 г.

П Е К О Й - 1789 г.
Извадка от австрийска лоция на река Дунав, издадена през 1789 г. Село Загражден е отбелязано на нея като "Пекой"/маркирано в червено!/. Това име вероятно е произлязло от турското (Те)пекьой, със значение "Могила-село".ЗАГРАЖДЕН ПРЕЗ 1779 г.(линк) Десет години преди това /1779 г./ е направена друга лоция на река Дунав. Село Загражден на нея е отбелязано като "Депекьой".

Няма коментари:

Публикуване на коментар