понеделник, 28 юни 2010 г.

ЗАГРАЖДЕН ПРЕЗ 1779 г.

През декември 1779 г. барон Херберт фон Раткеал съставя лоция-"Beschreibung der elf Plans von Belgrad bis Ruschuk in Bulgarien"/"Описание в единадесет плана на Дунав от Белград до Русе в България"/.В "Девети план" четем-"Върху останалия напълно равен бряг е разположено в края на няколко хълма селото Депекьой/дн.Загражден-бел.моя/.По тези места Дунав е широк 450 сажена." ***
На копието от картата съм оцветил местоположение на село "Депекьой"/всъщност Тепекьой или дн.Загражден/
в в жълто!
N.B.Странно е,но о.Корабия/Балойу/ срещу с.Загражден не е отбелязан върху лоцията!Най-вероятно по това време /1779 г./ не е бил още образуван от пясъчните наноси на р.Дунав.
***(написаното е базирано на статията "План на река Дунав от Земун до устието й,съставен от 1779 до 1782 г." от П.Коледаров,публикувана в ИДА/Известия ня Държавните архиви/-1979/кн.37)

Няма коментари:

Публикуване на коментар