събота, 26 юни 2010 г.

ЗАГРАЖДЕН В ГРАФИКА ОТ 1877 г.

Николае Григореску/1838-1907/
Това е графика* от румънския художник Николае Григореску/1838-1907/-участник в Руско-турската освободителна война/1877-1878/.Картината изобразява преминаването на Дунава от 3-та румънска дивизия на 12/24-нов стил/август 1877 г. при Корабия.В далечината/червената линия/ се вижда българският бряг и местоположението на село Тепекьой/Мъгура(дн.Загражден).


*(копието на графиката е направено от "Григореску"/Монографичен очерк/,С.Титаринов,С.1958 г.-с.19 )

НАРОДНИ КОСТЮМИ ОТ ЗАГРАЖДЕН

Видно е,че има идентичност в народните носии на румънците от окръг Романац/Южна Олтения/ и тези на власите от с.Мъгура/дн.Загражден/,България.


Летен женски народен костюм на лазарица от с.Загражден(пр.Мъгура)-снимка около 60-те години.
Летен мъжки народен костюм от с.Загражден(пр.Мъгура) в наши дни(2008 г.).

РУМЪНСКИ БОРДЕЛ ОТ МЪГУРА - 1910 г.


Най-старата известна снимка на жители на селото - фото Г.Трайчев(1910), наречена "Румънски бордел от с.Мъгура (Никополско)".
Румънците ("власите") от селото са облечени в народните си носии. Снимката първоначално е била публикувана в монографията на Г.Гунчев - "Уземните къщи в Дунавската равнина" (1934).