петък, 22 юни 2012 г.

М Ъ Г У Р А - 1908 г.


Карта от лингвистичния атлас на немския езиковед проф. Густав Вайганд.   
Изоглосите/цветните линии/ показват, че през 1908 г. в село Мъгура се е говорел мунтенски диалект на румънския език.

Няма коментари:

Публикуване на коментар