четвъртък, 16 декември 2010 г.

КАРТА ОТ 1738-а ГОДИНА

Изображение от същата карта,показващо румънска уземна къща/бордей/ от Олтения и олтенци,облечени в народни костюми.


Вследствие на войните между Австрия и Османската империя областта Олтения/Малка Влахия/ е анексирана от австрийските войски за периода 1718-1739 г.

Дворецът във Виена възлага на офицера Frederich Schwanz von Springfeld/?-1728/да състави военно-полева карта на новозавладените земи.През 1738 г. тази карта е официално издадена.Въпреки,че тя не е много подробна по отношение на десния бряг на река Дунав,на нея може да се види изобразено Карабоазкото блато и в него като острови се издигат три-четири пясъчни могили/т.н."гредове"/.Върху най-западната могила/червената стрелка/ се намира местоположението на днешното село Загражден.Възможно е селото още тогава да е съществувало като махала от вкопани в земята уземни къщи/землянки/ и затова Schwanz да не го е забелязал от румънския бряг.

Няма коментари:

Публикуване на коментар