неделя, 12 декември 2010 г.

ЕДНА ПРЕПИСКА ОТ 2007-а ГОДИНА


КЛИКНЕТЕ ВЪРХУ ВСЯКО ОТ ИЗОБРАЖЕНИЯТА ЗА ДА СЕ ЧЕТЕ ПО- ДОБРЕ!/После в долния десен ъгъл има иконка за разширяване./


И няколко реда от въпросната "Румънска диалектолотия"-2004 г. от В.Алексова,с.83:
"3.6.Румънски говори в България
...,а след анкетата,проведена през 1996 г.,са изнесени данни за говора на влашкото население в 13 селища в района на Никопол/в това число и с.Загражден-бел.моя/.Изследователите отчитат,че в настоящия момент процесът на асимилация на това население е в много напреднал стадий.С малки изключения само лица над 40 години все още говорят румънски,а една част от представителите на тази етническа група се самоопределят като българи/Мъргъит,Нягое,200,12-13/.*
Въз основа на публикуваните досега изследвания,посочени по-горе,ще представим най-характерните черти на говора на румънското/влашко/население,населяващо тези два района-Видинско и Никополско.Въз основа на тези черти той може да бъде причислен към мунтенския поддиалект на дакорумънския.**"
*I.Mărgărit,V.Neagoe-Cercetări asupra graiurilor romăneşti de peste hotare.Bucureşti,2000,10-29
**Мунтенският диалект/на горната карта/ на дакорумънския език се говори и в Южна Трансилвания - по-конкретно в селищата от околностите на Фагараш и Брашов.Това са местата,където преди 1725 г. са живяли предците на днешните "никополски власи" и респективно на власите от с.Загражден.
Няма коментари:

Публикуване на коментар