неделя, 2 октомври 2011 г.

ЗА ИМЕТО НА ЗАГРАЖДЕН

Факсимиле от "Държавен вестник",бр.204,от 7.12.1934 г.,стр.2947
Със Заповед-3774 на Министерството на вътрешните работи и здравеопазването,обнародвана в "Държавен вестник"-1934 г. село Мъгура е преименувано на село Загражден.Защо е станало това?
Може би следващият ред в заповедта е показателен-село "Турски-Извор" куриозно е прекръстено на село "Български-Извор".Както се казва-"Времената са били такива!".През тази година(1934) в страната много небългарски имена са заменени с български.Обаче "кръсникът",министър П.Мидилев,пропуска пещерата Магура и тя запазва до днес своето име.Защо ли?
Едно обяснение може да се намери в този абзац:
"Пещерата Магура е образувана в усамотен хълм...Този уединен хълм е известен със славянското име Магура."-Вл.Попов,"Пътешествие под земята",1982 г.,стр.91
Друго по-прозаично обяснение е,че в пещерата Магура никога не са живяли румънци,ами само пещерни хора от неолита и халколита!
В интерес на истината "Мъгура","Магура" или "Мъгуръ" произлизат от румънската дума MĂGURĂ[мъгуръ] със значение 'могила'.
Всъщност думата [мъгуръ] в румънския е останала още от дако-тракийския субстрат на този романски език.


Няма коментари:

Публикуване на коментар