сряда, 14 септември 2011 г.

ИРЕЧЕК ЗА РУМЪНЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ

"Иречек" е не само персонаж от произведението на А.Константинов "Бай Ганьо",Константин Иречек(Jirecek 1854-1918) е реална личност.Той е чешки историк,който под давлението на Марин Дринов написва първата най-обстойна история на българите(1876 г.).След Освобождението Иречек пристига в България и живее тук през периода 1879-1884 г.Бил е министър на народното просвещение в 1881/1882 г.През това време има възможността да пътува много из България и да се запознае с обстановката тук.Води си подробни бележки за бита и културата на местното население.След завръщането си в Прага,тези бележки стават основа на произведението му "Пътувания по България".Книгата е издадена на чешки език през 1888 г.Ето и един абзац от нея(изд.1974 г.),касаещ румънците в България и в частност тези от Никополско(с.333-334):

"Повторното населяване пренесло и етнографски промени.Покрай Дунава се заселвали румънски селяни,които под натиска на влашките боляри още от XVIII век почнали да бягат в турска територия,гдето нямало нито болярство,нито ангария.С тази емиграция се образувал край българския бряг на Дунава немного широк пояс от румънски колонии,които се делят на три независими къса.Първият обгръща дунавския бряг при Силистра и Тутракан.След това иде едно прекъсване(с няколко румънци при Свищов)чак до Никополско.От устието на река Осъм дори до устието на река Огоста върви вторият къс;имената на тамошните румънски селища са повече български и турски.По нататък от Лом румънци се явяват тук-там.Най-силен е румънският елемент обаче в третото място,в къта между Тимок,Дунав и град Видин,който освен слабия български полуостров,който се издава на север от Видин,е съвършено румънски(35 села).В Княжеството всичко на всичко живеят 49070 румънци,от които почти половината се пада на Видинския край."


Няма коментари:

Публикуване на коментар