неделя, 12 юни 2011 г.

1881 г.-ПЪРВОТО ПРЕБРОЯВАНЕ

След Освобождението/1878 г./ в Княжество България е извършено ппървото преброяване на населението.Част от резултатите са:
"Единствени данни върху числеността и разпределението на румънците в България ние притежаваме от трудовете на Сарафов.Според него,народопреброяването 1881 намерило в Княжеството 49070 румънци;от тях 42407 се падат в западната половина,от Тимок до Янтра...Междата от румънски села по българския дунавски бряг се разпада на три невързани помежду си дяла...Втората група румънски села се намира над Никопол,от устието на Осъм до онова на Огоста/1881 г: в Плевенски окръг,към който тогава принадлежеше и Никопол,6077 души румънци/."

К.Иречек "Княжество България",1891 г./на бълг.ез. 1899 г./,стр135


Ето какво пише и самият М.К.Сарафов в "Периодическо списание на БКД",1884 г., кн.8,стр.60-61:

"От 6077 души власи в Плевенски окръг 6006 души са в Никополска околия...На запад от Осъм власите се намират по-далеко от Дунава.Това са селата:Черковица/чисто влашко/,Сомовит/617 д.власи,83д.българи/,Шамлиево/439 власи,350 българи/,Гаурени/1385 власи,131 българи/,Шияково,Гуленци/789 власи,430 българи/,Черчелан/чисто влашко/,Магура/чисто влашко/,Гиген и Гигенска махала."

Първият кмет на село Мъгуръ след Освобождението се е казвал Гикъ Драголов/дале Драгу/.Информацията я имам от Любен Иванушев/с.Загражден/.

2 коментара: