неделя, 14 ноември 2010 г.

МОМЕНТ ОТ ОСВОБОДИТЕЛНАТА ВОЙНА 1877-78 г.

Турски граничен пост на брега на р.Дунав/гравюра от Ф.Каниц/
Обстрелваща руска артилерия


252
29 юни 1877 г.Оряхово.Телеграма от каймакама
до мютесарифа на Видин
"Руските войски пристигнали при с.Тепе*,Никополско.Неприятелят пристигна и се укрепи срещу селото Тепе,Никополско,приблизително с две дружини войска.Той откри пушечна стрелба срещу постовете на отсамната страна,обаче изстрелите не достигнали до тях..."
*Тепе/от тур.tepe-'могила'/-дн. с.Загражден
написаното е въз основа на ТИБИ-том 17 "Османо-турски документи за руско-турската война 1877-1879 г.",стр.251-документ 252

Няма коментари:

Публикуване на коментар