събота, 26 юни 2010 г.

ЗАГРАЖДЕН В ГРАФИКА ОТ 1877 г.

Николае Григореску/1838-1907/
Това е графика* от румънския художник Николае Григореску/1838-1907/-участник в Руско-турската освободителна война/1877-1878/.Картината изобразява преминаването на Дунава от 3-та румънска дивизия на 12/24-нов стил/август 1877 г. при Корабия.В далечината/червената линия/ се вижда българският бряг и местоположението на село Тепекьой/Мъгура(дн.Загражден).


*(копието на графиката е направено от "Григореску"/Монографичен очерк/,С.Титаринов,С.1958 г.-с.19 )

Няма коментари:

Публикуване на коментар