вторник, 14 февруари 2012 г.

СТРОЕЖЪТ НА КОНСТАНТИНОВИЯ МОСТ
Началото на Константиновия мост се е намирало на брега на Дунав, между селата Байкал и Загражден, по средата между км 635 и км 634 в българския участък на реката.   
По-подробно за моста,кликнете тук-Константинов мост

Лоция на дунавския участък с моста:    Сателитна снимка на
НАЧАЛОТО НА МОСТА ОТКЪМ БЪЛГАРСКИЯ БРЯГ /кликнете!/ в местността "Борун сабя".Първи етап. Построява се временен понтонен мост между двата бряга на реката. В речното дъно се забиват дървени колове, плътно един до друг, така че да образуват кух цилиндър т.н. шпунтова стена. Изпомпва се водата от дървените цилиндри:


Втори етап. Правят се изкопи в речното дъно до достигане на грундова скала. Във вече създадените кофражи се насипва ломен камък,който се свързва с водовтвърдяващ се бетон. Така се изграждат здрави подпорни колони-бъдещите пилони на моста:

Трети етап. В каменните колони се вграждат носещите дървени конструкции т.н. шпренгелни ферми. Върху тях се полагали греди и дъски за бъдещото трасе на моста:Константиновият мост,изобразен на бронзова монета от 330 г.
Предполага се че дървената конструкция на моста е била изгорена през 376 г., в началото на Готската война /376-378 г./, за да не могат варварите да преминат по него в провинция Мизия. Каменните подпори на моста впоследствие са се разрушили, най-вероятно, от някое голямо земетресение, като тези от планината Врача/Румъния/.

Няма коментари:

Публикуване на коментар