неделя, 19 юни 2011 г.

1865 г. - ПРЕБРОЯВАНЕ В ТУНА ВИЛАЕТ

След административната реформа през 1864 г.,в Османската империя,земите между Ниш и Тулча са обединени в ново териториално формирование,наречена Туна вилает/Дунавски вилает/ с главен град Русчук/Русе/.За генерал-губернатор на новосъздадената област е назначен Мидхад паша.На следващата година-1865-та във вилаета е извършено преброяване на населението.За първи път то е не само по показател численост,но и по етническа принадлежност:

Данни за резултатите от това преброяване можем да намерим в монографията на Н.Грънчаров,"Плевен и Плевенският край през Възраждането"-1989 г.,стр.33-37/таблици.
Исторически това е първото споменаване на етнонима "власи" в Мъгуръ.През 1865 г. в село"Магура(Загражден)" е имало "66 домакинства власи":
/Като използваме среден множител за едно домакинство числото 5 получанаме,че общия брой на населението на с.Мъгуръ в онези години е бил около 330 души./


Няма коментари:

Публикуване на коментар